Pasivní vyhledávací systémy

Pasivní zabezpečení vozidla je vhodné pro zákazníky, kteří mívají svoje vozidlo neustále pod dohledem a jsou schopni v relativně krátkém čase zjistit krádež vozidla nebo nepožadují službu střežení vozidla dispečinkem. Tento způsob zabezpečení vozidla může obsahovat aktivní prvky zabezpečení. Zařízení potom vyhlašuje alarm při krádeži vozidla, který je přenesen formou SMS na mobilní telefon uživatele. Vozidlová jednotka je ve vozidle namontována skrytě bez jakýchkoliv známek upozornění, že vozidlo je zabezpečeno. V případě potřeby si zákazník dohledá vozidlo sám přes mobilní telefon. Na pasivní zabezpečení vozidla poskytují pojišťovny slevy z pojistného, nejsou však tak výrazné jako v případě aktivních vyhledávacích systémů. Slevy nejsou pevně dané, každá pojišťovna má pro poskytnutí slev svoji metodiku. Obecně lze očekávat slevu v řádu 5%.