Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd, kterou naše společnosti nabízí při pořízení produktu LOGISTIC, je webová aplikace provozovaná na portále www.kdejsiauto.cz. Elektronická kniha jízd slouží pro správu veškerých dat, vzniklých v souvislosti s provozem vozidlových souprav vybavených záznamovým zařízením firmy AUTOAWACS BOHEMIA s.r.o. Elektronická kniha jízd umožňuje data z těchto záznamníků načítat, zpracovávat, ukládat, prezentovat v několika formách a v neposlední řadě i generovat a tisknout do tiskových sestav různých typů. Toto je jen výčet základních funkcí, které naše elektronická kniha jízd svým použitím nabízí. Další funkce a možnosti použití elektronické knihy jízd jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Elektronická kniha jízd – výkazy jízd

Webová aplikace elektronické knihy jízd zobrazuje jednotlivé uskutečněné jízdy v přehledně uspořádané tabulce, kterou si každý uživatel může definicí sloupců přizpůsobit podle svých potřeb. Aktuálně jsou vždy načteny všechny jízdy uskutečněné za daný měsíc. Vygenerované záznamy lze dále zobrazit v „denním výkazu jízd“ nebo „měsíčním výkazu jízd„. V těchto částech aplikace jsou jednotlivé jízdy zkompletovány dle příslušného období a uživatel tak dostává celkový přehled o provozu vozidla  za daný časový úsek.

  • Přehledné generování záznamů jízdy

  • Denní a měsíční reporty jízd

  • Zpětné vykreslení trasy jízdy

  • Jednoduchý export záznamů

  • Vyhodnocení způsobu jízdy

  • Automatické hlídání termínů