Reference našich zákazníků

Systém využíváme od roku 2010. Nejprve jsme začali zkušebním provozem 3 osobních vozidel. Po vyhodnocení jsme jednotky pořídili do všech osobních vozidel tj.36.Po ročním vyhodnocení jsme byli nesmírně spokojeni,neboť nám výrazně klesl počet ujetých kilometrů a s tím i samozřejmě spotřeba pohonných hmot a opotřebení vozidel.

Vzhledem k těmto výsledkům jsme jednotky začali využívat i ve vozidlech nákladních a ve stavebních strojích, které vzhledem k ceně osazujeme postupně. Sledování vozidel je nastaveným programem celkem jednoduché. Se servisem jsme spokojeni, neboť na každý problém reaguje okamžitě a profesionálně.

Tímto bych chtěl společnosti AUTOAWACS BOHEMIA poděkovat za velmi dobrou spolupráci.

Referenční dopis

Luboš Hromádkaved.mech.střediska společnosti BAUSET CZ a.s.

S monitoringem máme již dlouholeté zkušenosti, a to nejenom se společností AUTOAWACS. Začátky monitoringu jsme realizovali s jiným dodavatelem, kde však časem začaly problémy provozního charakteru a původní dodavatel přestal systém aktualizovat o nové funce.

Nově v roce 2010 jsme tedy navázali spolupráci s firmou AUTOAWACS BOHEMIA, jejž pracovníci nám vyšli vstříc v tom, že provedli důkladnou kontrolu a přeprogramování stávajících GPS jednotek do vlastního webového prostředí. V rámci postupné obměny našeho vozového parku, který čítá na 80 vozidel, pak firma dodává velice spolehlivé a provozně nenáročné nové GPS jednotky, které nám poskytují velice přesné údaje o provozu naší flotily. Webové prostředí nám poskytuje veškerý komfort ke správě vozového parku, je přehledné a má intuitivní ovládání. Navíc aktualizace funkcí a jejich vylepšování několikrát ročně je velice příjemné a také bezplatné.

Další, pro nás velice důležitou věcí, kterou kladně hodnotíme, je kvalitní spolupráce a ochota pracovníků provozního oddělení řešit naše požadavky. Domníváme se, že za cenu, kterou platíme za službu dostáváme nadstandardní služby.

Referenční dopis

Milan Bacíkvedoucí autodopravy společnosti Rakontrans doprava CZ s.r.o.

Satelitní a monitorovací střežící systém firmy AUTOAWACS BOHEMIA využíváme prakticky od roku 2004, kdy jsme postupně nechali na zejména dražší typy automobilů namontovat satelitní střežící a monitorovací systém. V současně době máme instalován satelitní systém na 5 vozech a elektronickou knihu jízd s GPS systémem této firmy využíváme na dalších 20 automobilech naší flotily.

Co se týče vyhledávacího systému a střežícího systému, tak již vícekrát došlo k odcizení našeho automobilu a prakticky pouze díky tomuto systému a bezchybné práci operátorek, reagujících na alarm systému, došlo k imobilizaci ukradeného vozu a jeho lokalizaci. Cenné informace dostáváme taktéž z dispečinku ohledně poklesu napětí na baterii vozidla a lokalizaci vozidla a to včetně vozidel, které se blíží k hranicím naší republiky.

Práce na dispečinku systému AUTOAWACS BOHEMIA bych hodnotil jako vysoce profesionální.

Co se týče elektronické knihy jízd, tak taktéž mohu jednoznačně doporučit váhajícím uživatelům jeho realizaci. Kromě již známých vlivů montáže GPS systému a využívání elektronické knihy jízd ve služebních vozidlech, je elektronická kniha jízd systému AUTOAWACS velmi přehledná a poskytuje nám cenné informace o provozu služebních automobilů.

Satelitní vyhledávací a střežící systém, elektronickou knihu jízd systému Autoawacs mohu jednoznačně doporučit všem zájemcům

Referenční dopis

Ing. Petr Kozelvedoucí autoprovozu skupiny JTH

Spolupráce se společností AUTOAWACS BOHEMIA trvá již více než 6 let a je zaměřena na systém AUTOAWACS, který je plně využíván našimi zaměstnanci.

V současné době je systémem AUTOAWACS vybaveno celkem 23 nákladních vozidel a 1 osobní vozidlo. Co se týče spolehlivosti, máme občas problém s tím, že nám vozidla zůstávají zejména v zahraničí v neaktuálních polohách. S tím zároveň souvisí naše spokojenost se servisem, kdy jste schopni v nejkratší možné době závadu odstranit. V SW aplikaci nám nevyhovuje nutnost přenášení dat pro další zpracování do jiných SW a zejména nemožnost přímého tisku dat.

Pokud bychom měli celkově shrnout spokojenost s Vaším systémem, systém AUTOAWACS je pro výkon naší činnosti nezbytný a slouží nám jako důležitý informační systém, poskytující řadu udajů.

Referenční dopis

Miroslav Kurutzjednatel společnosti BES, spol. s r.o.

Již 7 let využíváme Vašich služeb a služeb systému Autoawacs. Z počáteční zvědavosti, co nám systém monitoringu služebních vozů kromě jistých nákladů a nedůvěry našich zástupců z toho, že budou „stále kontrolováni” vlastně poskytne, se okamžitě stal bezvadný nástroj, splňující nám najednou mnoho funkcí a požadavků.

Nejen, že si můžeme zkontrolovat on-line každé vozidlo – jsme malou firmou se 14 auty, která jezdí ve 3 státech a stejně to málokdo z nás, kdo máme přístup do zobrazovaných dat, opravdu dělá, ale my si se zástupci můžeme zanalyzovat jejich trasy a optimalizovat je (vida – zde šetříme), vyjet všechny reporty, knihy jízd je možno doslova každou jízdu vidět do detailů – a zároveň víme, že jsou naše vozidla pod stálým dohledem.

Máme ve vozech nemalé hodnoty a jakékoli jejich odstavení bylo rizikem. Teď jsou řadu let kromě nás v klidu také pojišťováci a oceňují to slušnou slevou na pojistném.

Musím ocenit, že jsme také vlastně nikdy neměli problém s výpadkem služby a pokud jsme auta po jejich ojetí měnili, byli Vaši zaměstnanci vstřícní jak termínem, tak rychlostí a my tak měli okamžitě službu i v nových autech.

Mám hlídání i ve svém Audi a vím, že mi s ním jen tak někdo neodjede resp. bych to hodně brzy věděl. Hrozně fajn je i člověčenský přístup Vašich operátorek – někdy je to tak, že se zapomenu a operátorka do minuty volá… Stejně je na mne milá a já vím, že vše funguje, v jakoukoliv dobu. Zítra jedu na Slovensko, tak se už těším na telefonát: „Dobrý den, tady Autoawacs, hlásí se nám hraniční pásmo!”

Referenční dopis

Ing. Mojmír Böhmjednatel společnosti REMS Česká republika s.r.o.

Se společností AUTOAWACS BOHEMIA s.r.o. Pardubice spolupracujeme více jak 10 let. V současné době máme systémem osazeno 20 nákladních vozů a několik vozů osobních. Systém využíváme nejen k monitoringu našich vozidel, ale i k dalším  kontrolních hlášením a datům  z průběhu jednotlivých přeprav.  Jelikož realizujeme nákladní dopravu  po celé Evropě oceňujeme  také možnost propojení na mezinárodní systém pro střežení vozidel EUROWATCH. Díky této spolupráci jsme zajistili odcizený kamion na území Polska. Systém také využíváme ke střežení nákladového prostoru  a tím ochraně  převáženého zboží našich zákazníků před zcizením na parkovištích a odstavných plochách v době bezpečnostních přestávek našich řidičů. I zde jsme již tento systém ocenili při pokusech o násilné vniknutí do nákladového prostoru kamionu.

V neposlední řadě musím poukázat především na ochotu vedení firmy a jejich pracovníků při nestandartních požadavcích a následném hledání řešení k naší spokojenosti.

Josef Dvořákředitel a jednatel společnosti INEX SPEDITION s.r.o. Trutnov